Terugblik en Vooruitblik 2022 -2023

Ontwikkeling Regionaal Werkcentrum

Het kabinet zet samen met de regio’s voorzichtige stappen in de vorming van 35 Regionale Werkcentra. De arbeidsmarkt is zeer dynamisch en complex. Deze ontwikkeling is de afgelopen jaren, mede door de corona pandemie versterkt. Met de ontwikkeling van een Werkgevers Servicepunt (WSP) en een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) voor werkenden en werkzoekenden, is tegemoet gekomen aan de wens om sneller te kunnen acteren en sturen in de arbeidsmarkt. Het kabinet voorziet een volgende stap om de beide loketfuncties samen te brengen in regionale Werkcentra.

De ambitie van het kabinet is om in iedere arbeidsmarktregio één (ook digitaal) loket in te richten met overal dezelfde naam (bijvoorbeeld ‘Werkcentrum’). Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht.

Het kabinet wil werkenden, werkzoekenden en werkgevers via de regionale loketten toegang bieden tot de dienstverlening die zij nodig hebben van een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband van sociale partners, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor integrale arbeidsmarktdienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers, stelt gezamenlijk een meerjarenagenda om op de geboden dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers aan te sturen en af te stemmen op de regionale beleidsdoelen. Zij werken daarbij samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio.

 

Het programmateam van RW-POA Rivierenland is betrokken bij de landelijke overleggen over de governance van de vorming van de Regionale Werkcentra. In de loop van 2023 zal er meer bekend worden over de impact hiervan op de regio. In juni 2023 organiseert RW-POA Rivierenland een themasessie voor alle partners om hen verder te informeren over dit onderwerp.

Werkgevers Servicepunt Rivierenland helpt werkzoekenden die graag willen werken aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Ben je op zoek naar werk? Of wil je je verder ontwikkelen in je huidige baan? We kunnen je ondersteunen in jouw zoektocht. Naar nieuw werk, een eerste baan of naar een passende opleiding.

Werkgevers Servicepunt Rivierenland helpt werkzoekenden die graag willen werken aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Ben je op zoek naar werk? Of wil je je verder ontwikkelen in je huidige baan? We kunnen je ondersteunen in jouw zoektocht. Naar nieuw werk, een eerste baan of naar een passende opleiding.