Terugblik en Vooruitblik

Online Banenmarkt / Talent Event

In januari 2021 vond de eerste Online Banenmarkt Rivierenland plaats en in december de laatste van dit jaar. Deze ‘coronaproof’ banenmarkt (voorheen het fysieke ‘Talent Event’) werd georganiseerd door het UWV en Werkzaak Rivierenland. Werkgevers en werkzoekenden werden samengebracht op LinkedIn via de LinkedInpagina ‘Online Banenmarkt Rivierenland’.

Het concept van de Banenmarkt werkte als volgt:

  • Als lid van deze groep konden vacatures en oproepen gedeeld worden, waarop werkzoekenden direct konden reageren.
  • Er kon rechtstreeks contact worden opgenomen met de werkzoekenden via LinkedIn. Dit hoeft dus niet via Werkzaak of UWV.
  • De adviseurs keken mee met de geplaatste vacatures. Wanneer zij een geschikte kandidaat vonden, attendeerden zij de werkgever hierop.

Om de Online Banenmarkt Rivierenland een impuls te geven is in 2021 het idee ontstaan  workshops te verzorgen voor deelnemers aan de Online Banenmarkt Riviernland.  Zo is er in oktober 2021 van dit jaar een workshop gegeven aan werkgevers over financiële regelingen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en zijn werkzoekenden getraind in het profileren op social media.

Vooruitblik 2022:

Komend jaar willen we meer zicht hebben op de wens van de werkgever, zodat kan worden ingespeeld op hun behoefte als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel. Is de Online Banenmarkt in de huidige vorm hier een antwoord op, of hebben zij behoefte aan meer informatie over bijvoorbeeld het Rivierenlandse opleidingsaanbod? Een eerste brainstormsessie met werkgevers staat al gepland in januari van 2022.