Terugblik en Vooruitblik

Leergang Ondernemen met Impact

In Nederland neemt het aantal ondernemers dat “sociaal onderneemt” toe. Bij hen staat niet het maken van winst centraal, maar het realiseren van positieve impact in onze samenleving. En hoe meer winst je maakt, hoe groter de impact! RW-POA Rivierenland wilde deze nieuwe manier van bedrijfsvoering boosten in Rivierenland. Met subsidie van de ledenraad van Rabobank West Betuwe en in nauwe samenwerking met Business School Nederland (BSN) in Buren, organiseerde RW-POA Rivierenland in 2020/2021 een leergang voor Rivierenlandse ondernemers en ondernemende geesten.

13 deelnemers volgden 7 inspirerende bijeenkomsten. Met zowel landelijke als regionale sprekers. Nieuwe kennis werd verzameld, nieuwe contacten werden gelegd. Op 26 januari 2021 pitchten de deelnemers hun idee voor een jury. Emiel Mol, werkzaam bij Hermeta, won en kreeg een workshop naar keuze bij Studio WHY cadeau. RW-POA Rivierenland organiseerde dit eenmalig.

BSN biedt inmiddels een opleiding Sustainable Leadership. En het stimuleren van ondernemen met impact is inmiddels als onderwerp geborgd in het Regionaal Economisch Ambitiedocument van Regio Rivierenland. Begin 2022 bespreken we met partners hoe we Ondernemen met Impact in onze regio verder kunnen stimuleren.