Terugblik en Vooruitblik

Jeugdwerkloosheid

Eén van de onderdelen uit het landelijk pakket met steun- en herstelmaatregelen is de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Alle arbeidsmarktregio’s hebben gelden ontvangen voor de ontwikkeling en uitvoering van een dergelijke regionale aanpak.

Jongeren dragen bij aan onze toekomstige welvaart en economische kracht van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat we investeren in jongeren.

Jongeren brengen nieuwe skills, dragen bij aan innovatie en zijn belangrijke consumenten. Investeren in jeugdwerkloosheid loont dan ook. Het programmabureau van RW-POA Rivierenland heeft in het eerste halfjaar van 2021, in samenwerking met een externe projectleider en verschillende regionale onderwijs- en arbeidsmarktpartners (vanuit de projectgroep kwetsbare jongeren) gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal actieplan voor Rivierenland. De betrokken partners zijn onder andere het RMC, scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, Yuverta (voorheen Helicon), ROC Rivor, S-BB, de gemeenten, UWV, Werkzaak Rivierenland, Leerwerkloket Rivierenland, jongerenorganisaties en betrokkenen vanuit het regionale transformatiefonds.

In het plan wordt voortgebouwd op succesvolle bestaande initiatieven en projecten in Rivierenland.. We focussen ons  op de belangrijkste aandachtspunten én op het versterken van de al aanwezige energie en kracht in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het plan is tijdens het Bestuurlijk Overleg van 24 juni 2021 door de partners van RW-POA Rivierenland vastgesteld.

Na de zomer heeft de uitvoerend projectleider samen met de partners de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van uitvoeringsplannen en het daadwerkelijk tot uitvoer komen op de vier gekozen acties. Het gehele plan is te lezen via de volgende link:

Vooruitblik 2022:

In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de vier acties, namelijk: verdere ontwikkeling van een regionale integrale jongerenaanpak,, extra inzet op psychische belasting en eenzaamheid, ontwikkeling van een jongerenplatform en ontwikkeling van een digitale sociale kaart. Het plan kent een looptijd tot en met 2025 dus waar nodig worden de acties en uitvoeringsplannen in 2022 verder doorontwikkeld en aangepast op de status van de arbeidsmarkt.

Vooruitblik 2022:

In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de vier acties, namelijk: verdere ontwikkeling van een regionale integrale jongerenaanpak,, extra inzet op psychische belasting en eenzaamheid, ontwikkeling van een jongerenplatform en ontwikkeling van een digitale sociale kaart. Het plan kent een looptijd tot en met 2025 dus waar nodig worden de acties en uitvoeringsplannen in 2022 verder doorontwikkeld en aangepast op de status van de arbeidsmarkt.