Terugblik en Vooruitblik

Banenafspraak Rivierenland

Over 2021 zijn inmiddels de gegevens over het eerste en tweede kwartaal bekend. Het eerste kwartaal van 2021 kende een daling van de cijfers die gelijk liep met de landelijke trend. De regio staat tot en met de eerste helft van 2021 onverminderd goed voor.

De daling van cijfers banenafspraak in het eerste kwartaal in Rivierenland die conform de landelijke trend was, heeft zich zowel bij het aantal banen als het aantal personen in Q2 gekeerd.

Deze regionale analyse is gebaseerd op de gegevens van de publicatie banenafspraak van UWV[1]. De arbeidsmarktregio Rivierenland is relatief goed door het Coronajaar gekomen, bij de uitbraak van de pandemie in Nederland stabiliseerden de cijfers in de banenafspraak. Het aantal personen is vanaf het tweede kwartaal van 2020 weer gaan stijgen. Het aantal banen bleef gemiddeld landelijk min of meer gelijk terwijl in de regio Rivierenland in 2020 sprake was van groei. Na de extra beperkende maatregelen van medio december 2020 is er in het eerste kwartaal van 2021 een duidelijke daling opgetreden.

In Q2 is er weer een positieve trend waar te nemen. Er zijn 39 banen bijgekomen ten opzichte van Q1.

[1] https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/banenafspraak

Daling aantal flexbanen

De regio staat er onverminderd goed voor. De indicatieve doelstelling[1], voor eind dit jaar voor de arbeidsmarktregio bepaald op 1880 banen, is al ruimschoots behaald, momenteel zijn er 2337 banen.

Het merendeel van die banen zit in de marktsector (1595) tegenover een klein aandeel reguliere banen bij de overheid (128). Opmerkelijk is de afname van het aantal flexibele banen. Dat aantal zit met 614 banen op het laagste aantal sinds Q3 2016. Toen waren er 530 flexbanen.

[1] https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2020/20201103-garantiebanen-regionaal-overzicht.pdf