Alle steun- en herstelmaatregelen in één handig overzicht

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven. Meer weten over de verschillende regelingen?

Sociaal Pakket

Met het Sociaal Pakket investeert het kabinet in dienstverlening aan mensen die door covid-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. En extra ondersteuning nodig hebben om ander werk of inkomen te zoeken. Met bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. RW-POA Rivierenland geeft uitvoering aan het sociaal pakket in Rivierenland.

De dienstverlening op maat bestaat uit een vernieuwde aanpak via Regionale Mobiliteit Teams (RMT) en door het versterken  van de gebruikelijke dienstverlening naar werk van UWV en gemeenten.