Trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018

feb 14, 2019 | Nieuws

Sinds de start van de banenafspraak (2015) presteert onze arbeidsmarktregio, uitstekend op het gebied van de Banenafspraak. Bijna 1900 mensen uit het doelgroepregister hebben een baan gevonden. Het aantal banen in Rivierenland groeit 1 tot 2 % harder dan het landelijke gemiddelde.

Succes, maar afvlakkende groei

In het afgelopen jaar begint de groei van het aantal (tijdelijke) banen af te nemen. Met name in de sector overheid (= onderwijs en overheid) wordt ondergemiddeld gepresteerd. Lees meer in de Regionale Trendrapportage Banenafspraak derde kwartaal 2018

Ook ten opzichte van andere regio’s neemt het succes af. Rivierenland stond in 2016 en 2017 in de top 3 van best presterende regio’s, maar heeft deze positie niet kunnen behouden.

Uitdaging, de lat omhoog

Voor het huidige kalenderjaar, en de daaropvolgende jaren, wordt de lat steeds hoger gelegd. Werkgevers, werknemers, UWV, Werkzaak Rivierenland, het onderwijs en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe moeten nauw samen blijven werken en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen om verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt.