Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

sep 26, 2019 | Nieuws

Het Techniekpact Rivierenland programma loopt door tot en met 2022 en geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Beroepsoriëntatie, ouderbetrokkenheid en rolmodellen zijn sleutelwoorden in Techniekpact Rivierenland en ook effectmeting.

Ouders actief bij beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie van jonge leerlingen is een complex en tegelijk ook belangrijk proces voor hun toekomst. Via loopbaanoriëntatie begeleiding besteden scholen hier aandacht aan, maar er is meer voor nodig. Ouderbetrokkenheid is niet alleen thuis belangrijk maar ook bij uitvoering van beroepsoriëntatie activiteiten kunnen (groot)ouders een wezenlijke bijdrage leveren. Dat kan variëren van begeleiden van groepjes leerlingen bij bedrijfsbezoeken tot gastlessen op school over het eigen beroep. Binnen de Techniekpact Rivierenland actielijn ‘Kiezen voor techniek’ wordt er geijverd om ouders meer en beter bij beroepsoriëntatie activiteiten op scholen te betrekken.

Ondernemers en studenten als rolmodellen

Rolmodellen is een ander spoor om leerlingen te helpen bij hun beroepsoriëntatie. Dat kunnen ondernemers zijn in hun eigen bedrijf of werkomgeving maar ook MBO en HBO studenten op hun stageplaats in een bedrijf. Vanuit Techniekpact Rivierenland worden bedrijfsbezoeken georganiseerd voor VMBO leerlingen en daarin spelen ondernemers een essentiële rol. Ook stagairs kunnen rolmodellen worden door zowel over hun school als hun stagebedrijf te vertellen. Vaak staat hun voorbeeld qua beleving dichterbij de wereld van VMBO leerlingen en is daardoor meer pakkend. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt geijverd om bij VMBO beroepenoriëntatie inbreng van rolmodellen te versterken en deze aanpak te vertalen naar beroepsoriëntatie van HAVO en VWO leerlingen.

Effectmeting bij leerlingen

In Rivierenland lopen een aantal samenwerkingen tussen primair en voortgezet en onderwijs scholen en in deze PO VO samenwerkingen kan inbreng van ouders zowel de inhoud van activiteiten verbeteren maar ook het leren bij beroepsoriëntatie stimuleren. Een aantal langer lopende techniek promotie activiteiten als Techniekwedstrijd Rivierengebied en First Lego League (FLL) wedstrijd bestrijken een flink deel van schooljaar en lenen zich daardoor voor een effectmeting. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt bij deze activiteiten onderzoek gedaan met de Attitude Techniek Monitor (ATM) om te zien wat het effect bij leerlingen is op hun beeld van en attitude ten opzichte van techniek is. Oftewel wat verandert er in de hoofden leerlingen?

Informatie

Meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022? Dan kunt u terecht bij programmaleiders Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) en Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (arno.kruijsbergen@hetnet.nl, 06-533 25 709).