ROC Rivor ontvangt provinciale subsidie voor Plan ‘Ondernemend Rivierenland’

jun 27, 2017 | Nieuws

Onlangs honoreerde de Provincie Gelderland een aanvraag voor een publiek private samenwerking (PPS) voor het ontwikkelen van ondernemend onderwijs. Het plan onder de aanvraag werd ingediend door ROC Rivor met medewerking van haar partners Rabobank, Hart van Tiel, Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), Bedrijfschap Medel, Olympia Uitzendbureau en het Opleidingscentrum Rivierenland (OCR).

Met deze subsidie kunnen de partijen gezamenlijk de ambitie realiseren om het ondernemend onderwijs in het mbo een centrale plaats te geven. Co-creatie met regionale partijen speelt hierbij een essentiële rol.

 

Marian Alberts, Directeur Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening: “ROC Rivor heeft een analyse gemaakt van de regionale arbeidsmarkt. In deze analyse komt naar voren dat Rivierenland voornamelijk MKB-bedrijven kent. Typerend voor MKB-bedrijven is dat zij behoefte hebben aan breed inzetbaar en flexibel personeel of externe specialisten.

Uit de analyse blijkt dat van toekomstige arbeidskrachten verwacht wordt dat zij meebouwen aan het succes, en dus beschikken over een ondernemende en pragmatische houding en een pro-actieve en klantgerichte instelling. Alleen samen met de bedrijven en instellingen kunnen we dit talent voor de arbeidsmarkt van morgen ontwikkelen”.

Mirjam Ursinus van Olympia Uitzendbureau vult aan: “Voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt is het belangrijk om jong talent te hebben dat we meteen goed kunnen inzetten bij bedrijven in de regio.

Dat betekent dat uitzendkrachten, naast dat ze een vak beheersen, ook moeten beschikken over ondernemende skills, zoals een pro-actieve houding, klantgerichtheid, flexibiliteit en weerbaarheid.

Bovendien moeten ze meteen kunnen meewerken in projecten van bedrijven. In het Praktijklab van ROC Rivor ontwikkelen studenten deze ‘21e century skills’ doordat ze aan echte projecten werken van externe opdrachtgevers”.

Praktijklab, een ondernemende houding ontwikkelen in de praktijk

ROC Rivor heeft deze ontwikkeling al vroeg onderkend en er tijdig op geanticipeerd. In september 2014 startte ROC Rivor met het pilotproject Praktijklab. Het Praktijklab van de academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening (O&D) is een leerbedrijf binnen ROC Rivor gerund voor, door en met studenten.

In het Praktijklab leren studenten hoe het is om aan opdrachten en projecten te werken voor echte klanten. In co-makership voeren onderwijs en bedrijven reële opdrachten van bedrijven en instellingen uit. In onderstaande figuur is de relatie tussen de arbeidsmarktvraag en aanpak van Praktijklab weergegeven.

 

Ruim 70 regionale bedrijven, scholen en instellingen

Inmiddels heeft ROC Rivor samen met haar partners het plan verder uitgebreid en in deze vorm ook ingediend bij het Ministerie van OC&W. Ruim 70 regionale bedrijven, scholen en instellingen trekken samen op in dit uitgebreide plan voor een Ondernemend Rivierenland.