Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2018 beschikbaar

nov 26, 2018 | Nieuws

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak en beschut werk. De laatst verschenen rapportages bevatten de stand van zaken per het eind van het tweede kwartaal van 2018. De trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.

Ook de Factsheet banenafspraak Rivierenland is opgeleverd. Deze factsheet en is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage en zoomt met name in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.

Bij de trendrapportage ligt de nadruk op het aantal banen volgens de definitie van de banenafspraak, deze worden berekend met een vastgestelde definitie op basis van uren. Hierdoor is het aantal werkzame personen niet hetzelfde als het aantal banen.

De factsheet en de trendrapportage hebben dezelfde peildatum; 30 juni 2018.