Provincie Gelderland geeft Leve(n)lang Gelders Vakmanschap een stimulerende start

mei 24, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Op woensdag 23 mei is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap stimulerend van start gegaan. Dankzij subsidie vanuit de Provincie Gelderland participeren vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en de Provincie Gelderland in een nieuw concept bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen.

Bijzonder is dat in dit project O&O fondsen over de ‘schotten’ heen samenwerken om werk te maken van instroom en onderwijs in de techniek. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet plan met tastbare doelen.

Participeren om te stimuleren

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is een initiatief van de provincie Gelderland. Hierin heeft zij samenwerking gezocht met een aantal technische branches. Het uitdagende gezamenlijke doel? Het taakgericht aanpakken van het tekort aan technisch personeel in combinatie met het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De focus van het concept Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actueel, urgent en veelbelovend: het functioneren van de technische arbeidsmarkt helpen verbeteren, intersectorale mobiliteit bevorderen én het levenlang ontwikkelen van de huidige medewerkers in de technische branche stimuleren.

Sterk gedragen vanaf de start

Vanuit het Techniekpact en partner Opleidingsfonds voor de Technische Installatiebranche (OTIB) is Doekle Terpstra betrokken: ”Ik vind dit een fantastisch initiatief. Het laat zien hoe technische branches en overheid op regionaal niveau samenwerken om de instro om in de techniek te versterken. Mijn waardering wil ik uitspreken voor de provincie Gelderland en in het bijzonder voor gedeputeerde Michiel Scheffer die de organiserende partijen de mogelijkheid heeft gegeven zelf met voorstellen te komen. Dat heeft commitment opgeleverd vanuit private partijen.

Ik hoop en verwacht dat dit een zeer succesvol project gaat worden.” Michiel Scheffer is gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor economie, onderwijs & arbeidsmarkt en internationale betrekkingen en betrokken bij de (financiële) realisatie van dit samenwerkingsverband. Kortom, een nieuw en veelbelovend initiatief dat al direct vanaf de start breed wordt gedragen binnen de provincie.

Verbeteren van functioneren van technische arbeidsmarkt

De technische branches die participeren zijn specifiek de technische installatiebranche, de metaalbewerkingsbranche, bouwsectoren de technologische industrie. Naast de bovenstaand genoemde doelen willen de samenwerkingspartners in Gelderland een aantal specifieke activiteiten opzetten. Bedoeld om het functioneren van de technische arbeidsmarkt te stimuleren, onder andere via een maatwerk aanpak voor doelgroepen en via het bevorderen van levenlang ontwikkelen.

Alliantiepartners

De bovenstaand genoemde overkoepelende ambities hebben geleid tot een gezamenlijk plan op de terreinen “Arbeidsmarkt” en “Levenlang ontwikkelen”. Alliantiepartners binnen dit unieke traject zijn de vakbonden, brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de werkgeversdiensten van het UWV, de gemeenten, de “technische” ROC’s in Gelderland en de HBO-instellingen. Kortom, samen sterk!

Specifieke doelgroepen

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Concreet zijn dit werkzoekenden zoals 45 plussers, jongeren zonder startkwalificatie en overige kwetsbare jongeren, statushouders en vrouwen. Daarnaast focussen de activiteiten zich op al werkenden in technische branches die behoefte hebben zich door te ontwikkelen. Specifieke doelgroepen daarbij zijn medewerkers met een mbo-4 diploma die bijvoorbeeld via een duaal traject een (technisch) hbo- diploma willen behalen en medewerkers die deels (hybride) activiteiten binnen het onderwijs willen uitvoeren. Evenals werkenden in andere branches, die zich willen omscholen naar deze branches, intersectorale mobiliteit genoemd. Tot slot rekent Leve(n)lang Gelders Vakmanschap ook tot haar doelgroepen ZZP’ers die actief zijn in de deelnemende branches.

Concrete activiteiten op thema’s

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet actieplan, gebaseerd op actuele thema’s. Samengevat behelst dit de volgende activiteiten. Specifiek gericht op het thema arbeidsmarkt verzorgen arbeidsmarkt coaches in de naaste toekomst naar schatting circa 400 intakes en circa 200 begeleidingstrajecten. Hierdoor worden circa 300 plaatsingen van werk – werk en werkloosheid-werk gerealiseerd. Ook zijn er voor circa 400 werknemers en 100 ZZP’ers scholingsvouchers beschikbaar. En is als doel gesteld om 20 nieuwe docenten in de techniek in te laten stromen.

Inzet van vouchers

De inzet van de zogeheten vouchers is een belangrijk actiepunt. Deze vouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen gericht dienen in te zetten op het begeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten ‘werk naar werk’ trajecten in het kader van (intersectorale) mobiliteit. Eveneens, in het kader van het thema ‘Leven lang ontwikkelen’, kunnen deze vouchers benut worden voor de opleiding van werkenden. Zodra de website van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap binnen afzienbare tijd in de lucht zal gaan, kunnen digitaal aanvragen voor deze vouchers worden ingediend.

De arbeidsmarktcoach van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap bepaalt vervolgens samen met de deelnemer en (indien van toepassing) zijn/haar werkgever of en welke scholing/begeleiding wordt ingezet. Samen wordt gekozen voor de dienstverlener die dit gaat uitvoeren. Last but not least stimuleert Leve(n)lang Gelders Vakmanschap de inzet van bestaande scholingsmogelijkheden en activiteiten van A&O, OTIB, OOMen de bouwsector. De mogelijkheden voor het inzetten van scholingsmogelijkheden en activiteiten worden ook kenbaar gemaakt in zes doelgroepgerichte bijeenkomsten. En de voortgang van het actieplan zal gedeeld worden in een stakeholders bijeenkomst die medio september wordt georganiseerd.

 

Specifieke en gerichte inzet vanuit de branches

Aanvullend op de geschetste activiteiten vanuit Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zullen ook de vier deelnemende branches OTIB, OOM A+O en de bouwsector vanuit hun eigen perspectief een veelheid aan acties uit zetten. Bijvoorbeeld OOM brengt Jobstartin, schoolt werkenden bij en coacht praktijkopleiders. A+O Metalektro maakt scans, geeft advies over loopbaanontwikkeling, trainingen persoonlijke vaardigheden en ontwikkelt praktijkopleiders. Ook draagt zij bij aan een strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers en initieert zij een workshop voor het behoud van jonge vaklieden.

OTIB focust op ontwikkeltrajecten voor 50+ werknemers, trajecten voor het verbeteren van de leercultuur, bijeenkomsten m.b.t. toekomstbestendig onderwijs, arbeidsmarkttrajecten voor zij-instromers en bijeenkomsten voor werkende jongeren. Op haar beurt zal de branche Bouw en Infra het Volandis sectorinstituut inbrengen voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers in deze sector die onder de cao Bouw & Infra vallen hebben een individueel budget om aan te wenden voor duurzame inzetbaarheid. Tot slot geeft de Branche Bouw en Infra toegang tot faciliteiten van FNV, CNV Vakmensen en Bouwend Nederland voor opleidings-en loopbaanadvies.

Veelzijdig en professioneel samengestelde Regiegroep

Leve(n) lang Gelders Vakmanschap wordt aangestuurd door een veelzijdig en professioneel samengestelde Regiegroep. Henk Boes (voorzitter), Hans Haring (secretaris), Anthony van Vulpen (Provincie Gelderland), Robert-Jan de Vries (OTIB), Diny Schoorlemmer (FNV), Gerard van Dijk (CNV Vakmensen), Toine Straatman (vertegenwoordiger van de metaalbranche), Janneke Hoekstra (HAN), Jan van Boekel (namens ROC’s), Anne de Jonge (Bouw- en infrabranche) en Haske van Aken(projectleider).

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zijn: Provincie Gelderland, FME, Oost NL, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, RBPI, UNETO-VNI, CNV Vakmensen, De Unie, VNO-NCW Midden, UWV, ROC’s in Gelderland, Saxion en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie

Met al uw vragen kunt u terecht bij Haske van Aken, projectleider Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, via 06 – 22 650 244 en E-mail : haske@geldersvakmanschap.nl

Specifieke doelgroepen

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Concreet zijn dit werkzoekenden zoals 45 plussers, jongeren zonder startkwalificatie en overige kwetsbare jongeren, statushouders en vrouwen. Daarnaast focussen de activiteiten zich op al werkenden in technische branches die behoefte hebben zich door te ontwikkelen. Specifieke doelgroepen daarbij zijn medewerkers met een mbo-4 diploma die bijvoorbeeld via een duaal traject een (technisch) hbo- diploma willen behalen en medewerkers die deels (hybride) activiteiten binnen het onderwijs willen uitvoeren. Evenals werkenden in andere branches, die zich willen omscholen naar deze branches, intersectorale mobiliteit genoemd. Tot slot rekent Leve(n)lang Gelders Vakmanschap ook tot haar doelgroepen ZZP’ers die actief zijn in de deelnemende branches.

Concrete activiteiten op thema’s

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet actieplan, gebaseerd op actuele thema’s. Samengevat behelst dit de volgende activiteiten. Specifiek gericht op het thema arbeidsmarkt verzorgen arbeidsmarkt coaches in de naaste toekomst naar schatting circa 400 intakes en circa 200 begeleidingstrajecten. Hierdoor worden circa 300 plaatsingen van werk – werk en werkloosheid-werk gerealiseerd. Ook zijn er voor circa 400 werknemers en 100 ZZP’ers scholingsvouchers beschikbaar. En is als doel gesteld om 20 nieuwe docenten in de techniek in te laten stromen.

Inzet van vouchers

De inzet van de zogeheten vouchers is een belangrijk actiepunt. Deze vouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen gericht dienen in te zetten op het begeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten ‘werk naar werk’ trajecten in het kader van (intersectorale) mobiliteit. Eveneens, in het kader van het thema ‘Leven lang ontwikkelen’, kunnen deze vouchers benut worden voor de opleiding van werkenden. Zodra de website van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap binnen afzienbare tijd in de lucht zal gaan, kunnen digitaal aanvragen voor deze vouchers worden ingediend.

De arbeidsmarktcoach van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap bepaalt vervolgens samen met de deelnemer en (indien van toepassing) zijn/haar werkgever of en welke scholing/begeleiding wordt ingezet. Samen wordt gekozen voor de dienstverlener die dit gaat uitvoeren. Last but not least stimuleert Leve(n)lang Gelders Vakmanschap de inzet van bestaande scholingsmogelijkheden en activiteiten van A&O, OTIB, OOMen de bouwsector. De mogelijkheden voor het inzetten van scholingsmogelijkheden en activiteiten worden ook kenbaar gemaakt in zes doelgroepgerichte bijeenkomsten. En de voortgang van het actieplan zal gedeeld worden in een stakeholders bijeenkomst die medio september wordt georganiseerd.

 

Specifieke en gerichte inzet vanuit de branches

Aanvullend op de geschetste activiteiten vanuit Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zullen ook de vier deelnemende branches OTIB, OOM A+O en de bouwsector vanuit hun eigen perspectief een veelheid aan acties uit zetten. Bijvoorbeeld OOM brengt Jobstartin, schoolt werkenden bij en coacht praktijkopleiders. A+O Metalektro maakt scans, geeft advies over loopbaanontwikkeling, trainingen persoonlijke vaardigheden en ontwikkelt praktijkopleiders. Ook draagt zij bij aan een strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers en initieert zij een workshop voor het behoud van jonge vaklieden.

OTIB focust op ontwikkeltrajecten voor 50+ werknemers, trajecten voor het verbeteren van de leercultuur, bijeenkomsten m.b.t. toekomstbestendig onderwijs, arbeidsmarkttrajecten voor zij-instromers en bijeenkomsten voor werkende jongeren. Op haar beurt zal de branche Bouw en Infra het Volandis sectorinstituut inbrengen voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers in deze sector die onder de cao Bouw & Infra vallen hebben een individueel budget om aan te wenden voor duurzame inzetbaarheid. Tot slot geeft de Branche Bouw en Infra toegang tot faciliteiten van FNV, CNV Vakmensen en Bouwend Nederland voor opleidings-en loopbaanadvies.

Veelzijdig en professioneel samengestelde Regiegroep

Leve(n) lang Gelders Vakmanschap wordt aangestuurd door een veelzijdig en professioneel samengestelde Regiegroep. Henk Boes (voorzitter), Hans Haring (secretaris), Anthony van Vulpen (Provincie Gelderland), Robert-Jan de Vries (OTIB), Diny Schoorlemmer (FNV), Gerard van Dijk (CNV Vakmensen), Toine Straatman (vertegenwoordiger van de metaalbranche), Janneke Hoekstra (HAN), Jan van Boekel (namens ROC’s), Anne de Jonge (Bouw- en infrabranche) en Haske van Aken(projectleider).

 Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zijn: Provincie Gelderland, FME, Oost NL, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, RBPI, UNETO-VNI, CNV Vakmensen, De Unie, VNO-NCW Midden, UWV, ROC’s in Gelderland, Saxion en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie

Met al uw vragen kunt u terecht bij Haske van Aken, projectleider Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, via 06 – 22 650 244 en E-mail : haske@geldersvakmanschap.nl