Wat is het RW-POA Rivierenland?

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

De bestuurders en partners van de netwerkorganisatie hebben hun ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in een regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt vormt de kapstok voor alle projecten, activiteiten en inspanningen van het RW-POA Rivierenland.

Regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt

De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt biedt een strategische meerjarige arbeidsmarktagenda voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. De agenda sluit aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief. In de agenda staan drie sporen centraal.

Spoor 1

Beschikbaarheid talent

Spoor 2

Wendbaarheid talent

Spoor 3

Inclusief talent

Uitdagingen:

 • Stimuleren in/doorstroom onderwijs naar kansrijke arbeidsmarktsectoren
 • Ontsluiten van onbenut arbeidspotentieel
Uitdagingen:
 • Investeren in menselijk kapitaal zodat medewerkers behouden blijven en voldaan kan worden aan de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel
 • Verbeteren aansluiting en wendbaarheid onderwijs bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bevorden mobiliteit zowel inter- als intrasectoraal
Uitdagingen:
 • Terugdringen van (langdurige) werkloosheid
 • Inspanning op behoud/groei van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat doen we al in de realisatie van de strategische agenda in de Rivierenland?

Partners ondernemen samen en individueel al veel om de uitdagingen van de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Vanuit Rw-POA Rivierenland lopen omvangrijke en kleinere projecten die inspelen op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusief talent. Zo vallen het Regionaal Mobiliteits Team (RMT), Werkgevers Service Punt (WSP) en het LeerwerkLoket (LWL) onder de regie van de partners van het RW-POA. Ook ondersteunt RW-POA Ondernemend Rivierenland/Digilab, heeft het de regie op uitvoering aan Perspectief op Werk, Europese subsidies voor de arbeidsmarkt,  tijdelijke steunmaatregelen Covid-19, aanpak Jeugdwerkloosheid, de realisering van Banenafspraak en regionale werkgeversdienstverlening. 

Kleinere projecten zijn bijvoorbeeld het uitreiken van de all-in werkgeversprijs, maken van filmportretten. RW-POA heeft ook een allocatiefunctie bij het aanvragen en verdelen van Europese middelen, Rijksbijdragen en provinciale subsidies.

Los van RW-POA zijn er veel sectorinitiatieven die uitvoering geven aan programma’s en projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken dan wel een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. Denk aan Platform Techniek, FruitTechCampus, Logistic Valley Rivierenland, S-TEC. RW-POA Rivierenland en het bijbehorende programmabureau ondersteunen deze initiatieven bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies of door een steunverklaring te onderteken voor een uitvoeringsproject.

Actie spoor 1:

Regionale voorlichtingscampagne onder andere gericht op jongeren en werkenden met als doel instroom naar kansrijke sectoren in Rivierenland.

Acties spoor 2:

Leven Lang Ontwikkelen prominent op agenda binnen netwerk:

 • Versterking Leven Lang Ontwikkelen bij MKB
 • Opeiden en ontwikkelen
 • Opzetten en door-
  ontwikkelen RMT
 • Evalueren pilot Praktijkleren
Acties spoor 3:
 • Successen delen
 • Goedlopende initiatieven door ontwikkelen
 • Stimuleren behulpzame methodieken, zoals jobcarving en inclusieve arbeidsanalyse
 • Sociaal ondernemen

Randvoorwaarden:

 – Bereikbaarheid bedrijven en onderwijs

Regiomarketing: Rivierenland als werk- en investeringsregio

Aantrekkelijkheid van de regio voor jongvolwassenen

Een klimaatbestendige en water robuuste regio

Spoor 1

Beschikbaarheid talent

Uitdagingen:

 • Stimuleren in/doorstroom onderwijs naar kansrijke arbeidsmarktsectoren
 • Ontsluiten van onbenut arbeidspotentieel

Spoor 2

Wendbaarheid talent

Uitdagingen:
 • Investeren in menselijk kapitaal zodat medewerkers behouden blijven en voldaan kan worden aan de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel
 • Verbeteren aansluiting en wendbaarheid onderwijs bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bevorden mobiliteit zowel inter- als intrasectoraal

Spoor 3

Inclusief talent

Uitdagingen:
 • Terugdringen van (langdurige) werkloosheid
 • Inspanning op behoud/groei van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat doen we al in de realisatie van de strategische agenda in de Rivierenland?

Partners ondernemen samen en individueel al veel om de uitdagingen van de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Vanuit Rw-POA Rivierenland lopen omvangrijke en kleinere projecten die inspelen op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusief talent. Zo vallen het Regionaal Mobiliteits Team (RMT), Werkgevers Service Punt (WSP) en het LeerwerkLoket (LWL) onder de regie van de partners van het RW-POA. Ook ondersteunt RW-POA Ondernemend Rivierenland/Digilab, heeft het de regie op uitvoering aan Perspectief op Werk, Europese subsidies voor de arbeidsmarkt,  tijdelijke steunmaatregelen Covid-19, aanpak Jeugdwerkloosheid, de realisering van Banenafspraak en regionale werkgeversdienstverlening. 

Kleinere projecten zijn bijvoorbeeld het uitreiken van de all-in werkgeversprijs, maken van filmportretten. RW-POA heeft ook een allocatiefunctie bij het aanvragen en verdelen van Europese middelen, Rijksbijdragen en provinciale subsidies.

Los van RW-POA zijn er veel sectorinitiatieven die uitvoering geven aan programma’s en projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken dan wel een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. Denk aan Platform Techniek, FruitTechCampus, Logistic Valley Rivierenland, S-TEC. RW-POA Rivierenland en het bijbehorende programmabureau ondersteunen deze initiatieven bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies of door een steunverklaring te onderteken voor een uitvoeringsproject.

Actie spoor 1:

Regionale voorlichtingscampagne onder andere gericht op jongeren en werkenden met als doel instroom naar kansrijke sectoren in Rivierenland.

Acties spoor 2:

Leven Lang Ontwikkelen prominent op agenda binnen netwerk:

 • Versterking Leven Lang Ontwikkelen bij MKB
 • Opeiden en ontwikkelen
 • Opzetten en door-
  ontwikkelen RMT
 • Evalueren pilot Praktijkleren
Acties spoor 3:
 • Successen delen
 • Goedlopende initiatieven door ontwikkelen
 • Stimuleren behulpzame methodieken, zoals jobcarving en inclusieve arbeidsanalyse
 • Sociaal ondernemen

Randvoorwaarden:

 – Bereikbaarheid bedrijven en onderwijs

Regiomarketing: Rivierenland als werk- en investeringsregio

Aantrekkelijkheid van de regio voor jongvolwassenen

Een klimaatbestendige en water robuuste regio