Arbeidsmarktregio Rivierenland

Rivierenland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s die het Rijk heeft aangewezen.

De arbeidsmarktregio Rivierenland wordt gevormd door de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

 De gemeente Tiel is de coördinerende gemeente.

RW – POA Rivierenland

Het RW-POA Rivierenland bestaat oorspronkelijk uit twee verschillende netwerkorganisaties die de afgelopen jaren steeds dichter naar elkaar zijn gegroeid en voortaan gezien worden als één netwerkorganisatie. De achtergrond van de twee netwerkorganisaties wordt in onderstaande tekst toegelicht.

Bekijk infographic

3

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (POA)

Het POA Rivierenland is hét platform dat zich richt op het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. Het POA Rivierenland is een bestuurlijke netwerkorganisatie van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, het regionaal middelbaar beroepsonderwijs ROC Rivor, Helicon en Kenniscentra, de regionale sector netwerken in de Techniek, Tuinbouw, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn, UWV, Werkzaak Rivierenland/Lander en de gemeenten.
Het POA vergadert doorgaans vier keer per jaar. Het ondersteuningsteam van POA Rivierenland is ondergebracht bij de gemeente Tiel. Het POA wordt ondersteund door een beleidsgroep bestaande uit de managers van Werkzaak Rivierenland en het UWV, een vertegenwoordiger van het regionaal ambtelijk overleg Economische Zaken, een vertegenwoordiger van het regionaal ambtelijke overleg Sociale Zaken en het ondersteuningsteam van RW-POA Rivierenland.
Het POA Rivierenland ontwikkelt strategisch beleid ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt. Ook is de structuur van organisaties om dit voor elkaar te krijgen in de regio blijvend verbeterd. In Rivierenland wordt dan ook op verschillende manieren actief ingezet op bijvoorbeeld de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Het ondersteuningsteam van RW-POA Rivierenland draagt zorg voor het bestaan van deze netwerkorganisatie. Binnen dit team draagt men zorg voor de beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de verschillende overleggen en documenten. Ook dragen zij zorg voor  het aanvragen, monitoren en afrekenen van de diverse subsidie die worden verkregen van provincie, rijk of Europa voor projecten ten behoeve van de arbeidsmarktregio.

Meer lezen?

Download hier de whitepaper ‘De centrale rol van de Gelderse regionale arbeidsmarktnetwerken ondernemers, overheid en onderwijs’.

Het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland (RWR)

Het RWR is een bestuurlijk platform dat is ingesteld op grond van de P-Wet (participatiewet). Het RWR is net als POA Rivierenland een netwerkorganisatie. Het RWR heeft van origine ten opzichte van het POA een formelere samenstelling. Het RWR wordt voorgezeten door de coördinerend wethouder van Tiel. De overige leden zijn:

 

  • werkgevers VNO-NCW Rivierenland
  • werknemers FNV en CNV
  • Wethouders vanuit West Maas en Waal en Geldermalsen namens de 9 gemeenten
  • UWV Rivierenland
  • Middelbaarberoepsonderwijs (Mbo), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Voortgezet Praktijk Onderwijs (PrO)
De secretaris van het POA Rivierenland is ook secretaris van het RWR. Op 12 februari 2015 is besloten POA Rivierenland en het Regionaal Werkbedrijf voorlopig samen te voegen. Op 28 mei 2015 is dan ook het samenwerkingsconvenant ‘regionaal Werkbedrijf Rivierenland’ gesloten.
De afspraken die in het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland gemaakt worden, zijn qua uitvoering vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid van de nieuwe organisatie Werkzaak Rivierenland samen met werkgevers en UWV.
Shares
Share This