Onderwijs & Bedrijfsleven

Praktijklab
Praktijklab

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs ontwikkelt zich steeds meer als maatschappelijk partner binnen het arbeidsmarktbeleid. Mede onder invloed van de impuls uit het regionale Mbo-investeringsfonds heeft ROC Rivor met partners een regionaal educatief plan ontwikkeld. In het plan wordt richting gegeven aan de samenwerking met maatschappelijke partners en andere onderwijsinstellingen en mede vormgegeven aan thema’s als flexibilisering van de arbeidsmarkt en ‘Een Leven Lang Leren’.

De planvorming van ROC Rivor is de afgelopen periode regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het RW-POA overleg. ROC Rivor heeft daarbij de input gevraagd van alle betrokkenen om zo een plan neer te kunnen leggen dat volgens alle betrokkenen een meerwaarde zou hebben voor de verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in onze regio.

Verbinden

Als enige brede Mbo-voorziening in onze regio speelt ROC Rivor een belangrijke rol in de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage van het ROC aan de ontwikkeling van het Leerwerkloket in het kader van ‘Een Leven Lang Leren’ en de start van het Centrum voor Jong Ondernemerschap, waar starters in het MKB worden ondersteund om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Praktijklab
Shares
Share This