Om- en bijscholing

Bijscholing en omscholing houdt werkenden en werkzoekenden aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Want banen en werk veranderen of verdwijnen door nieuwe technieken en digitalisering. De Coronacrisis versterkt dit. Daarom zal ook de arbeidsmarktregio Rivierenland de komende jaren veel aandacht hebben voor om- en bijscholing.

Hoe ga je als werkende het beste om met die veranderingen? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan een werkgever zijn medewerkers aanmoedigen om zich te ontwikkelen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? En hoe pakken anderen dit aan? De antwoorden op dat soort vragen vind je hier, op Hoe Werkt Nederland.

Op www.hoewerktnederland.nl kunnen werkenden, werkzoekenden, maar ook opleiders en werkgevers terecht. Via de subsidieregeling ‘Nederland leert door’ kunnen werkenden en werkzoekenden kosteloos hun vaardigheden uitbreiden of updaten.
Vind Je Update | Hoe werkt Nederland

Rivierenland heeft vanaf juni 2021 een regionaal mobiliteitsteam (RMT).  Dat team helpt mensen zoveel mogelijk van werk-naar-werk, willen werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren. Om- en bijscholing kan een van de instrumenten zijn waarmee een werkende, werkzoekende of werkgever geholpen kan worden.