Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) gaat regionale samenwerking intensiveren

jan 24, 2018 | Nieuws

De Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) start in 2018 met een nieuwe fase. In vier jaar tijd heeft de LHR goede resultaten behaald, waaronder een vierde plaats op de lijst van Nederlandse Logistieke Hotspots, een aantal strategische projecten die de logistieke positie van Rivierenland versterken en de (inter)nationale en Gelderse samenwerking in Logistics Valley verband.

Het is vanaf 2018 tijd voor de volgende fase van de LHR, waarin het regionaal samenwerken met ondernemers, overheden en onderwijs geïntensiveerd zal worden. Initiëren van ondernemers-gedreven initiatieven, realisatie van een stevig regionaal bestuurlijk fundament en onderlinge communicatie zijn daarbij de kernopgaven. Ook verdergaande samenwerking met het Platform Transport & Logistiek Rivierenland wordt daarin opgepakt. Dit alles in goede verbinding met de collega hotspots in Nijmegen en Liemers-Achterhoek in Logistics Valley. Het bestuur van de LHR heeft hiertoe een nieuwe directeur aangesteld die deze nieuwe fase verder vorm en inhoud zal geven; Frank Engelbart.

Frank Engelbart (51) is geboren en getogen in de regio Rivierenland. Hij heeft vele jaren ervaring met het (bege)leiden van regionale samenwerkingsverbanden en is afgelopen jaar ook voor Logistics Valley actief geweest. In de regio Rivierenland is hij ook al ruim tien jaar vormgever van het Fruitpact, onderdeel van Greenport Gelderland.

Voorzitter van de Stichting LHR Marcel Biesters: “De LHR heeft de regio qua logistiek op de kaart gezet. Na vier jaar pionieren is het nu tijd voor een volgende fase en verder door te pakken. We hebben er in goed overleg voor gekozen om deze stap te zetten met een nieuwe bemensing van de directie. De LHR spreekt haar dank uit aan Jan Looman en Peter Smaal voor hun initiatief en inzet om tot dit resultaat te komen en wenst Frank Engelbart succes met de uitbouw van de LHR.”

LHR zet vol vertrouwen in op deze nieuwe fase, waarbij haar missie ongewijzigd blijft:

Samen sterk voor logistiek in Rivierenland!

Over Logistieke Hotspot Rivierenland

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) is gericht op het versterken van de Rivierenlandse economie op basis van de logistieke kwaliteiten van de regio. Daartoe is in 2014 een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeenten uit de regio Rivierenland, onderwijssector, brancheorganisaties en de provincie Gelderland gesloten.