Aanpak jeugdwerkloosheid

De aanpak van jeugdwerkloosheid staat in regio Rivierenland hoog op de agenda. Zeker nu de jeugdwerkloosheid in Nederland relatief hoog is en er een groeiend tekort is aan banen, stages en leerwerkplekken. Veel jongeren uit de regio hebben de afgelopen jaren toch een baan of werkervaringsplaats gevonden dankzij extra inspanningen in regioverband.

Ook is de structuur van organisaties om dit voor elkaar te krijgen in de regio blijvend verbeterd. In Rivierenland wordt op verschillende manier actief ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid.

In 2013 en 2014 kreeg Rivierenland bijna 3 ton aan extra rijksgeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 – 2014. Het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW – POA) Rivierenland coördineerde deze regionale acties om te zorgen voor meer banen voor jongeren.

 

 

Ook werden er door de rijksoverheid gelden ingezet via MBO-instellingen met een zelfde doel. De grootste opbrengst kwam uit de uitbreiding van de loketten om de mogelijkheden van jongeren te koppelen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het gaat dan om het Leerwerkloket, het Werkgeversadviespunt en het Jongerenloket.

 

Zij hebben zich extra beziggehouden met bemiddeling en het trainen en adviseren van jongeren. Met deze extra gelden zijn in 2013 en 2014 173 vacatures vervuld, 20 werkervaringsplaatsen en 28 extra leerwerkplaatsen gerealiseerd. Er zijn 23 vrijwillige coaches getraind om jongeren te adviseren op het gebied van scholing en werkgelegenheid.