Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk en ander inkomen

Met het regionale mobiliteitsteam (RMT) wordt er een netwerk opgezet voor van werk(loosheid) naar werk begeleiding voor de mensen die extra ondersteuning nodig hebben. In Rivierenland werken het UWV, VNO-NCW, S-BB, CNV, FNV, en gemeenten samen in het regionale mobiliteitsteam. Het regionale mobiliteitsteam helpt werknemers vanuit de banenafspraak, ZZP’ers, ondernemers, jongeren en werkenden wiens werk onder druk staat.

Werknemers vanuit de banenafspraak

Het regionale mobiliteitsteam helpt werknemers uit de banenafspraak met intakes, loopbaanadvies, loopbaancoaching, erkenningen van verworven competenties (EVC), om en- bijscholing naar kansrijke beroepen en begeleiding naar nieuw werk in kansrijke beroepen.

Zelfstandige ondernemers zonder personeel

Zelfstandig ondernemers kunnen in Rivierenland steun krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dat kan via coaching, advies en bij- of omscholing.

In korte tijd heeft de regionale projectgroep een regionale routekaart voor zelfstandige ondernemers opgesteld. Het landelijke en regionale aanbod gaat uit van drie routes waarlangs ondernemers zich kunnen richten op een nieuwe toekomst.

Eind maart is een regionale communicatiecampagne gestart om de zelfstandig ondernemers in de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel te bereiken.

Ondernemers

Het regionale mobiliteitsteam helpt ondernemers met bemiddeling tussen bedrijven met overschot en bedrijven met een tekort aan personeel, arbeidsjuridisch advies en arrangementen voor werknemers.

Jongeren

Het regionale mobiliteitsteam helpt jongeren tot en met 27 jaar met coaching over hun verdere toekomst, doorleren en bemiddeling naar werk.

Werkenden

Het regionale mobiliteitsteam helpt werkenden wiens werk onder druk staat met bemiddeling naar ander werk en het werkfit houden in verband met verlies van werk.