Economische ontwikkelingen

Door mondiale en landelijke economische ontwikkelingen, wijzigingen in regels en wetgeving (o.a. Participatiewet) en het landelijk sociaal akkoord, wordt de verbinding tussen economisch beleid en arbeidsmarktbeleid steeds dwingender.
Gemeenten krijgen een steeds grotere rol op het terrein van de regionale arbeidsmarkt en economische ontwikkeling.

Het gaat hierbij om:

  • de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (een leven lang leren, innovatieve onderwijsconcepten);
  • het bevorderen van echte economische groei en echte banen in kansrijke niches;
  • het duurzaam werken aan ondernemerschap en het koppelen van de sociale arbeidsmarktagenda aan de economische agenda;
  • optimalisering van de regionale vestigingsfactoren voor bedrijven zoals een kwalitatief goede beroepsbevolking, bereikbaarheid, ruimte, regionale netwerken, kwaliteit van wonen, etc.

 

Kuchen + Nagel
Om de verbinding tussen economisch beleid en arbeidsmarktbeleid hechter te maken is in 2015 een eerste start gemaakt. Deze hechtere samenwerking leidt tot verbindingen van het arbeidsmarktbeleid met het economisch ambitiedocument van de regio Rivierenland.
De focus in Rivierenland daarbij ligt vooral op de maatschappelijke economische opgave voor de komende periode zoals bijvoorbeeld de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en ontwikkeling van nieuwe kennis, vergroening van de economie en een internationaal competitief vestigingsklimaat.
De centrale ligging van de regio Rivierenland in Nederland, de uitstekende bereikbaarheid via de snelwegen: A15 en A2 en waterwegen; de Waal en het Amsterdam Rijnkanaal en de regionale samenwerking op het gebied van ruimtelijk economische ontwikkeling, zorgen ervoor dat Rivierenland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor zowel nationale als internationale bedrijven.

Daarnaast ligt Rivierenland op steenworp afstand van de Randstad maar blijft buiten de filedrukte hiervan. Door samenwerking op zowel regionaal als provinciaal niveau blijft de regio kansen bieden voor zowel de ontwikkeling van bestaande bedrijven als voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid.

Hierbij worden de karakteristieke kenmerken van het Rivierenland, met de rust, de ruimte, de cultuurhistorische steden en dorpen en het kleinschalige dat het landschap tussen de grote rivieren kenmerkt gekoesterd. Rivierenland is dan ook een zeer aangenaam gebied om te wonen, te werken en te ontspannen.

Vele toeristen bezoeken jaarlijks Rivierenland en maken gebruik van de vele voorzieningen of bezoeken de grote evenementen zoals het Fruitcorso, de bloesemtochten en Appelpop. Rivierenland zal zich verder ontwikkelen voor dag- en verblijfsrecreatie. Het unieke rivierenlandschap en de fruitbeleving zal hierbij een centrale plek in blijven nemen.