De aanbesteding van de nieuwbouw

jun 9, 2016 | Nieuws

“In 2016 vond de aanbesteding (tender) voor de nieuwbouw en renovatie aan de Poppenbouwing plaats, zegt directeur Elfriede Boer. “Hierbij moest Werkzaak Rivierenland zich houden aan de richtlijnen die voor een nieuwbouw- en renovatieproject gelden.

We gaven schriftelijk door middel van tekeningen en beschrijvingen aan welke eisen voor het pand golden. Ook beschreven we de eisen waar de bouwer aan moet voldoen.

Deze eisen hadden we dwingend beschreven: voldoet een bouwer niet aan de eisen dan is dat reden om deze bouwer af te wijzen.”

Win-win situatie

“Na alle eisen op papier stonden, hebben we de opdrachtformulering en de eisen op Tenderned gezet”, gaat Elfriede Boer verder. “En wat gebeurde er? Slechts enkele bouwbedrijven uit Rivierenland schreven zich in. We begrepen er niets van. Hoe kon dit nu gebeuren? Ik wilde het begrijpen. Ik had verwacht dat er bij deze aanbesteding sprake zou zijn van een win-win situatie waardoor onze werkzoekenden en de jongeren weer in de bouw aan het werk kunnen én de bouwbedrijven in de regio werk krijgen.”

Uitnodiging

“Daarom stelden we een uitnodigingsbrief die we stuurden naar alle bouwbedrijven in de regio. In de brief gaf ik aan dat ik het erg betreurde dat de bedrijven niet hadden gereageerd. Wat hadden we anders kunnen of moeten doen? In de brief nodigde ik de bouwbedrijven uit om tijdens een etentje hierover van gedachte te wisselen. De reacties op de brief waren zeer positief. Op de uitnodiging voor het etentje hebben twee bedrijven, van Dillen en opleidingsinstituut Bouwmensen, ‘ ja’ gezegd. Ik heb acht mailtjes gekregen dat men het betreurde dat men niet kon komen, maar men gaf alsnog via de mail feedback. Verder heb ik nog met twee bedrijven een afspraak.”

 

 

Feedback

“Uit de reacties van de bouwbedrijven bleek dat bijna alle bouwbedrijven er vanuit gingen dat Werkzaak Rivierenland de dwingende eisen zo hadden beschreven dat de plaatselijke bouwbedrijven niet mee konden doen en alleen de landelijke spelers mee konden dingen. Dat was feedback waar we wat mee kunnen naar de toekomst toe. Verder hadden we de voorkeur aangegeven dat de bouwer en nieuwbouw en renovatie in 2016 zou uitvoeren. De bouwbedrijven gaven aan dat zij een opdracht voor renovatie graag over meerdere jaren zien. Dit geeft de kleine en middelgrote bedrijven ook de kans om in te schrijven.”

Opleiden van mensen

“Het opleidingsinstituut Bouwmensen gaf ook nog aan veertig man in opleiding te kunnen nemen. Als wij werkzoekenden selecteren die affiniteit hebben met bouw dan kan Bouwmensen deze mensen drie maanden een opleiding geven met behoud van uitkering. Er volgt dan een introductieweek en dan ziet men al gauw of iemand “zin” heeft in de opleiding. Na drie maanden wordt de gemotiveerde mensen al op klussen gezet en gaat men geld verdienen. Dit laatste biedt onze doelgroep grote mogelijkheden! Dus…, bespreek met een werkzoekende zijn ambities en meld hem of haar bij ons aan! Overigens loopt de tender nog, besluitvorming van gunning is gericht op 20 juni 2016 in het dagelijks bestuur.”

 

 

Toekomstige talenten

“Ik heb zeker wat geleerd, ook ik zal de verbinding met de werkgever eerst moeten opzoeken alvorens te handelen. Op deze manier hebben zowel de werkzoekenden als de bouwbedrijven er wat aan. Een echte win-win situatie dus! Want dat is wat wil voor Rivierenland en voor onze toekomstige talenten in de bouw!,”zegt Elfriede Boer.