Benieuwd naar de resultaten en opbrengsten van de Werkconferentie? Bekijk de 6 top acties en inspirerende ideeën.

Acties: top 6

1. Opendeurenroute

Afspraak tussen onderwijs en werkgevers in de regio om jaarlijks de deuren open te zetten zodat werkenden, studenten en docenten mee kunnen kijken in de praktijk.

Trekkers:

  • Tanja Ruhof – Servicepunt Leren en Werken Rivierenland)
  • Corne Kwakernaak – ’s Heeren Loo rivierenland

2. Bedrijven Advies Commissie (BAC)

De bedrijfsadviescommissie waarin ROC Rivor met bedrijfsleven periodiek afstemt over de ontwikkeling van het onderwijs, wordt hernieuwd. Henk Visscher gaat meedenken met BAC retail.  Hester Mol en Henk Visscher hebben een afspraak gehad. De eerste BAC heeft zelfs al plaatsgevonden: in mei vond tijdens de Pizzasessie van Ondernemend Rivierenland de eerste nieuwe BAC bijeenkomst plaats.

Trekkers:

  • Joris Wanders – ROC Rivor / Ondernemend Rivierenland
  • Hester Mol – ROC Rivor

3. Leerwerkroutes Zorg – aanpak krapte

Het servicepunt Leren en Werken zoekt samen met Werkzaak Rivierenland contact met ’s Heerenloo over de leerwerkroute Zorg: samen onderzoeken in hoeverre de leerwerkroute kan bijdragen aan de aanpak van krapte in de zorg.

Trekker:

  • Mariet Baldee – Servicepunt Leren en Werken Rivierenland

4. Stel mentoren aan voor medewerkers met een beperking

Train medewerkers en/of leidinggevende als mentor op de werkvloer. Wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, wordt de kans op een succesvolle match aanzienlijk verhoogd. Een goede begeleiding zorgt voor een gemotiveerde en betrokken medewerker en bevordert een snellere acceptatie van collega’s op de werkvloer ten aanzien van het werken met een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Acties al in werking:

5. Bekend maakt bemind

Organiseer als Werkzaak Rivierenland speeddates en bereid de werkzoekenden en de ondernemers goed voor. Manage de verwachtingen van beide partijen.

6. Personal Branding en Leerlingen

Loopbaancoaches van Koningin Wilhelmina College Culemborg (K.W.C.) gaan aan de slag om personal branding bij leerlingen te versterken en dit als criterium te gebruiken bij gesprekken met werkgevers. Ook ondernemers aan deze tafel gaan in hun bedrijf personal branding stimuleren onder het personeel.

Trekkers:

  • K.W.C.

 

Inspirerende ideeën: top 6

1. Zet in op competenties

Zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven geven aan dat meer ingezet moet worden op talenten en competenties in plaats van op vacatures en diploma’s.  Arbeidsmarkten zijn regionaal en oplossingen voor tekorten / overschotten liggen niet binnen sectoren maar juist in de regio. Inzetten op zij-instroom is hierdoor een hele logische oplossing.

2. Flexibele onderwijstrajecten

Het is belangrijk in de moderne arbeidsmarkt dat onderwijstrajecten flexibel kunnen worden ingezet. Concepten als vraag gestuurd leren, omgekeerd leren, Praktijklab, en op maat (sector) gemaakte leerwerkroutes zijn in ontwikkeling en worden al toegepast.

3. Werkgevers als ambassadeurs

Het idee is geboren om werkgevers die ervaring hebben in hun organisatie met mensen uit de doelgroep te vragen om als ambassadeur naar andere werkgevers op te treden. Een alternatief is videoportretten maken die specifiek gericht zijn op het managen van verwachtingen bij werkgevers die (nog) geen ervaring hebben.

4. Creëer draagvlak voor banenafspraak

Dat is altijd stap 1: het creëren van draagvlak onder ondernemers en hun medewerkers. Stap 2: het MANAGEN VAN VERWACHTINGEN. Daar ligt een taak voor Werkzaak en RW-POA (bv. videoportretten). De derde stap: MELD ALLE VACATURES BIJ WERKZAAK en ga het gesprek aan.

5. Start een Jeugdraad

De inbreng van een Jeugdraad laat jongeren aan het woord over de ontwikkelingen van de circulaire economie met betrekking tot werk, scholing en de rol van de overheid. Start: nodig jongeren uit om samen ideeën uit te werken voor circulaire economie. Het idee voor een jeugdraad is ontstaan vanuit Gispen.

6. Kruip als werkgever in de huid van je doelgroep

Check welke aannames je maakt met betrekking tot het talent dat je wilt aantrekken. Kruip in de huid van je doelgroep voor de juiste triggers en propositie bij het aantrekken van talent. Vaak zijn hun drijfveren anders dan je denkt. In deze tijd van  technologische ontwikkelingen is een online strategie een must ook voor je online employer branding.