Aanpak jeugdwerkloosheid

De aanpak van jeugdwerkloosheid staat in regio Rivierenland hoog op de agenda. Zeker nu de jeugdwerkloosheid in Nederland relatief hoog is en er een groeiend tekort is aan banen, stages en leerwerkplekken. Veel jongeren uit de regio hebben de afgelopen jaren toch een baan of werkervaringsplaats gevonden dankzij extra inspanningen in regioverband.

Ook is de structuur van organisaties om dit voor elkaar te krijgen in de regio blijvend verbeterd. In Rivierenland wordt op verschillende manier actief ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Samen naar een werkende toekomst

In 2013 en 2014 kreeg Rivierenland bijna 3 ton aan extra rijksgeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 – 2014. Het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW – POA) Rivierenland coördineerde deze regionale acties om te zorgen voor meer banen voor jongeren.

 

 

Ook werden er door de rijksoverheid gelden ingezet via MBO-instellingen met een zelfde doel. De grootste opbrengst kwam uit de uitbreiding van de loketten om de mogelijkheden van jongeren te koppelen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het gaat dan om het Leerwerkloket, Werkzaak en het Jongerenloket.

 

Zij hebben zich extra beziggehouden met bemiddeling en het trainen en adviseren van jongeren. Met deze extra gelden zijn in 2013 en 2014 173 vacatures vervuld, 20 werkervaringsplaatsen en 28 extra leerwerkplaatsen gerealiseerd. Er zijn 23 vrijwillige coaches getraind om jongeren te adviseren op het gebied van scholing en werkgelegenheid.

Plan van aanpak

Ook in het huidige plan van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’ wordt er in Rivierenland ingezet op de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op 31 maart 2015 heeft wethouder Bert van Swam namens de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid Corry van Rhee-Oud Ammerveld namens regio Rivierenland de intentieverklaring ‘Samen naar een werkende toekomst’ getekend.

Met de ondertekening committeren de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid, de wethouder onderwijs van de RMC-regio (Laurens Verspuij) en UWV zich om jongeren met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie te matchen op werk. Dit doen zij door vacatures op te halen bij werkgevers en vervolgens jongeren op basis van hun competenties actief voor te dragen aan werkgevers.

De volgende initiatieven ondersteunen jongeren bij hun zoektocht naar werk door hun werknemersvaardigheden en zoekgedrag te verbeteren:

Coach en jij werkt:

Coach en jij werkt is een empowermenttraject waarbij jongeren gecoacht worden door getrainde vrijwilligers. Er wordt gecoacht op het verbeteren van zelfvertrouwen, planning, motivatie en andere werknemersvaardigheden. De activiteit is bedoeld voor jonge werkzoekenden.

Sollicitatietrainingen:

Bij het Leerwerkloket in de regio worden een sollicitatietraining, een LinkedIn training en een CV- training verzorgd voor jongeren. De organisatie is van Werkzaak Rivierenland, een samenwerkingsverband tussen het UWV, de sociale diensten van de 9 samenwerkende gemeenten en werkzaak.

Aanvullend op bovenstaand plan zijn in april 2016 aanvullende bestuurlijke afspraken getekend. Hierin is een aanvullende regionale ambitie vastgesteld voor het aantal jongeren tot 23 jaar dat door samenwerking in de regio in de periode juli 2016 tot en met juni 2017 daadwerkelijk begeleid wordt naar werk. Deze regionale ambitie wordt opgenomen in een update van het plan van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’. In Rivierenland is in samenwerking met het RMC de ambitie uitgesproken.

Pippel Bramen
Shares
Share This